Ugradnja uredjaja protiv kradje

  • Ugradnja autoalarma za sve tipove vozila,
  • ugradnja mehaničke zaštite za menjač,
  • ugradnja skrivenih prekidača za blokadu motora.

Kao i kod svih ostalih radova i ugradnji, tako i za sve radove ugradnje uredjaja protiv kradje garancija je 12 meseci.