Autoelektronika

  • Originalni fabrički dijagnostički uredjaji za sve tipove vozila,
  • instrument tabli,
  • računara airbag-a,
  • BSI modula (can komunikacije),
  • servo uredjaja,
  • otklanjanje problema sa DPF i FAP filterima,
  • dekodiranje radio uredjaja